Perkplanten

Onderhoud huurder tuin: wie is verantwoordelijk - huurder of verhuurder?

Pin
Send
Share
Send


Huurders van een appartement met een tuin weten niet altijd wie verantwoordelijk is voor de zorg. We leggen uit wanneer de huurder of verhuurder verantwoordelijk is.

© andreaobzerova - Fotolia.com

Het hebben van een eigen tuin is een droom die veel huurders niet kunnen waarmaken. Maar zelfs als een kleine (of grote) tuin bij het huurappartement hoort, heeft dit niet alleen voordelen. Deze tuin moet immers ook goed worden onderhouden. Wat als de huurder geen zin heeft om voor de tuin te zorgen? Misschien zou hij liever een tuinman laten komen zodat de tuin er nauwkeurig uitziet, maar de huurder hoeft niet overmatig onderhoud te doen. Natuurlijk is dit mogelijk. Er is echter ook een kwestie van kosten. Wie draagt ​​de kosten voor tuinonderhoud - huurders of verhuurders? Wat gebeurt er als de verhuurder en niet de huurder de tuinman heeft opgedragen? Kunnen de kosten alsnog geheel of althans gedeeltelijk aan de huurder worden doorberekend? In de verdere cursus onthullen we wat de Duitse jurisprudentie over deze onderwerpen te zeggen heeft.

Wie is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud?

Huurders zijn alleen verantwoordelijk als dit uitdrukkelijk is geregeld in het huurcontract!

Als een tuin bij het huurhuis of het huurappartement op de begane grond hoort, moet het huurcontract duidelijk regelen wie voor het tuinonderhoud moet zorgen. Maar er zijn ook huurcontracten die, ondanks een bestaande huurtuin, een dergelijke regeling helaas niet bevatten. In dit geval kunnen de huurders ervan uitgaan dat het onderhoud van de tuin niet hun taak is, maar dat de verhuurder ervoor moet zorgen. Als deze taak moet worden overgedragen aan de huurder, is een overeenkomstige contractuele regeling vereist. Alle potentiële huurders die overwegen een appartement of een huis met een tuin te huren, moeten de betreffende formulering met betrekking tot tuinonderhoud eens goed bekijken. Omdat het informatie geeft over de mate waarin de huurder voor de tuin moet zorgen.

Tuinonderhoudskosten door verhuurder of tuinman zijn verschuldigd

Hoewel de zorg voor een gazon of een bloembed over het algemeen niet bijzonder duur is, kan dit er heel anders uitzien bij het snoeien of snoeien van bomen. Daarom is het ook in het belang van de huurder om goed te kijken en na te gaan wat voor werk een huurtuin voor hem in de toekomst zal betekenen. Overigens, zelfs als de verhuurder zelf voor het tuinonderhoud zorgt of een derde, zoals een tuinarchitect, inhuurt om dit werk over te nemen, betekent dit niet dat de huurder geen kosten zal maken. Omdat de kosten van tuinonderhoud gedeeltelijk te verdelen zijn. De extra kosten in verband met het huren van een appartement met een tuin voor de huurder moeten daarom in gedachten worden gehouden voordat de woning wordt verhuurd.

Tuinonderhoud door de huurder

In principe moet worden opgemerkt dat de huurder slechts contractueel kan worden verplicht om de tuin in beperkte mate te onderhouden. Van de huurder kan alleen eenvoudig tuinwerk worden verwacht. Voor dit tuinwerk moeten daarom de volgende parameters gelden:

 • De huurder heeft geen specialistische kennis nodig om het betreffende tuinwerk te kunnen uitvoeren.
 • Er zijn niet teveel financiële kosten voor het genoemde tuinieren.
© Wellnhofer Designs - Fotolia.com

Het gras maaien en onkruid verwijderen kan daarom van de huurder worden verwacht. Naast kappen is snoeien ook een van de taken die niet van de verhuurder op de huurder kunnen worden overgedragen. Omdat ze niet alleen tijdrovend zijn, wordt dit tuinieren ook geassocieerd met een hogere moeilijkheidsgraad. Het staat de verhuurder natuurlijk vrij om te beslissen of hij dit werk zelf wil doen of een specialist wil raadplegen. Zodat er geen onnodige geschillen zijn tussen de huurder en de verhuurder, is het logisch dat de huurovereenkomst al de volgende punten bevat met betrekking tot de verplichtingen van de huurder:

 • Type tuinieren
 • Omvang tuinonderhoud
 • hoe vaak de huurder de tuin moet onderhouden

Huurders beslissen zelf

De verhuurder heeft op zichzelf niet het recht om voor te schrijven in hoeverre en hoe vaak de huurder de tuin moet onderhouden. Omdat als de verhuurder dergelijke specificaties voor de huurder zou mogen maken, de huurder vrijwel in de rol van een werknemer zou vallen. De huurder kan dus beslissen of hij het gazon wekelijks of slechts om de twee weken maait. Deze discretie betekent ook dat de huurder kan beslissen hoeveel tijd en geld hij moet investeren in tuinonderhoud.

De tuin mag niet worden verwaarloosd

© parallel_dream - Fotolia.com Er zijn echter limieten. De huurder moet de tuin immers niet volledig laten verwaarlozen, omdat tuinieren uiteindelijk onderdeel is van zijn contractueel overeengekomen taken. Het kan daarom zinvol zijn om contractueel de absolute minimale hoeveelheid tuinieren te bepalen die door de huurder moet worden uitgevoerd voordat de verhuurder tussenbeide komt. De verhuurder moet een biologische tuin of bomen en struiken accepteren die niet door de huurder zijn gesnoeid. Als de verhuurder veel belang hecht aan het feit dat zijn smaak een rol speelt bij het ontwerp en het onderhoud van de tuin, mag hij de taak van tuinonderhoud niet overdragen aan de huurder. Omdat de verhuurder het recht op inspraak heeft verloren.

In geval van verwaarlozing kan de verhuurder tuinders opdracht geven op kosten van de huurder

Als de tuin echter volledig overwoekerd of verwaarloosd is, kan de verhuurder niet onmiddellijk ingrijpen. In plaats daarvan moet hij eerst de huurder vragen zijn tuinierplichten te vervullen. De verhuurder kan alleen een gespecialiseerd bedrijf inschakelen als de huurder niet opnieuw aan dit verzoek heeft voldaan. Alleen dan kan de verhuurder een vergoeding vragen aan de tuinman van de huurder, hoewel de huurder verantwoordelijk zou zijn geweest voor het onderhoud van de huurtuin. Als de verhuurder echter snel een tuinman bestelt, blijft hij op deze kosten. Om geschillen met uw eigen verhuurder niet te riskeren, is het natuurlijk in het belang van de huurder om een ​​minimale hoeveelheid tuinieren uit te voeren of een professional in te huren om het elementaire tuinonderhoud te doen, dat dan door de huurder moet worden betaald.

Kosten voor tuinonderhoud door de huurder

Zelfs als de huurder voor het onderhoud van de tuin zorgt, gaat dit natuurlijk gepaard met kosten. Van het water voor het irrigeren van de planten tot de kosten van het kopen van een grasmaaier die de huurder misschien niet had, er is ook in dit geval veel geld te verdienen. Daarom rijst de vraag in hoeverre de huurder deze kosten volledig moet dragen. Als er een overeenkomst is tussen de huurder en de verhuurder dat de huurder voor de tuin zorgt, betekent dit niet dat de verhuurder zijn huurder van het juiste tuingereedschap moet voorzien.

In plaats daarvan moet de huurder deze apparaten zelf kopen en ervoor betalen. Het is aan de huurder om te beslissen hoeveel hij financieel wil investeren in tuinonderhoud. Groot voordeel: hoewel de eenmalige aanschafkosten voor de verschillende tuingereedschap behoorlijk hoog kunnen zijn, zijn deze apparaten natuurlijk het eigendom van de huurder en kunnen ze worden gebruikt voor tuinonderhoud van een ander onroerend goed of worden ze verkocht bij verhuizing.

Tuinonderhoud door de verhuurder

Dus hoewel er enkele tuinonderhoudstaken zijn die de verhuurder in elk geval zal overnemen, is het even goed denkbaar dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het volledige tuinonderhoud. Als een professionele tuinman dit werk moet doen, moet de huurder er daarom van uitgaan dat hij overeenkomstige extra kosten zal maken. Maar in hoeverre kunnen de kosten van de tuinman worden doorberekend aan de huurder? Moet de huurder uiteindelijk de volledige rekening betalen, alleen omdat de verhuurder niet zelf voor het tuinieren wil zorgen en de huurder deze taak ook niet heeft opgedragen?

Tuinieren vermindert de evenredige kosten voor de huurder

© creativefamily - Fotolia.com

Als het in het belang van de huurder is om een ​​handje te helpen in de huurtuin, moet dit aan de verhuurder worden gericht. Omdat sommige potentiële huurders gewoon geen zin hebben in tuinieren en gelukkig zijn wanneer de verhuurder alles regelt, zijn er ook huurders die stoom willen afblazen in de tuin. Als u zelf tijd in een huurtuin investeert, kunt u ook lagere tuinkosten verwachten. Om de verhuurder in staat te stellen de tuinonderhoudskosten door te berekenen aan de huurder, is een blik op de huur opnieuw cruciaal.

Toekenningskosten voor tuinonderhoud geregeld in de huurovereenkomst

Omdat alleen als de kosten voor tuinonderhoud daar worden vermeld als een mogelijk type extra kosten, mag de verhuurder het geld voor de tuinman van de huurder terugkrijgen. De volgende lijst geeft alle geïnteresseerde lezers een overzicht van welke kosten voor tuinonderhoud kunnen worden verdeeld en in welke mate:

 • De grasmaaier bedienen - elektriciteit en benzine
 • Personeelskosten - dat wil zeggen het loon voor de tuinman
 • Water geven en water geven - waterkosten
 • Verwijdering en herbeplanting van bomen en struiken, op voorwaarde dat dit te wijten is aan leeftijd, weersomstandigheden of milieuredenen
 • Kosten voor het verwijderen van diverse tuinafval inclusief bladeren
 • Het verwijderen van dode bloemen
 • Mogelijk bedrijfs-, reparatie- en onderhoudskosten voor verschillende tuingereedschap, waarvan het gebruik resulteert in lagere personeelskosten voor tuinonderhoud
 • Kosten voor het snoeien van heggen / struiken / bomen
 • Onderhoud van opritten, pleinen en andere buitengebieden die zich op het terrein bevinden
 • Kosten voor planten / hout die moeten worden vervangen - als planten of hout nieuw moeten worden gekocht, kan de huurder meestal niet worden gevraagd om te betalen
 • Gazonkosten - maaien / bemesten / verticuteren / etc.
 • Kosten onderhoud speelplaats (indien beschikbaar)

Afhankelijk van hoe het tuingebruik is geregeld in het huurcontract, kunnen alle of een deel van de kosten worden doorberekend aan de huurder. Er zijn immers geen andere partijen in een eengezinsappartement die kunnen bijdragen aan de kosten. Als het daarentegen een appartementengebouw is waarin de huurder alleen een appartement op de begane grond huurt, hoeft hij niet alle kosten te dragen voor het tuinonderhoud van alle buitenruimtes op het terrein van het huis. Omdat de voortuin en de paden en opritten meestal door alle huurders worden gebruikt, zijn ze allemaal verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud van deze gebieden.

Hoe beter de tuin wordt onderhouden, hoe hoger de kosten

Gezien de lange lijst met kosten die de verhuurder aan de huurder kan doorberekenen, moet de huurder goed nadenken over hoe belangrijk een mooie, goed onderhouden tuin voor hen is. Hoe beter de buitenruimte van een huurhuis wordt onderhouden, hoe meer geld de verantwoordelijke tuinman voor dit werk zal vragen. Voordat een huurder besluit een woning met een tuin te huren, moet daarom zorgvuldig worden onderzocht welke extra kosten voor tuinonderhoud kunnen worden verwacht. Anders kan de huurder later een nare verrassing ervaren, die hem dan veel kan kosten.

Laat rekeningen van nutsbedrijven nakijken

© VRD - Fotolia.com

In sommige gevallen is de wettigheid van de toegewezen kosten voor de huurder moeilijk te begrijpen. Iedereen die bang is voor buitensporige onderhoudskosten voor de tuin, moet met de servicekostenverklaring naar de verhuurvereniging gaan. De verhuurder is immers niet verplicht om de goedkoopste tuinier op de markt opdracht te geven tot tuinonderhoud. Het is daarom goed mogelijk dat de tuinonderhoudskosten uiteindelijk hoger zullen zijn dan de huurder had verwacht. Het kan daarom zinvol zijn om niet alleen het verwachte bedrag van de extra kosten vast te leggen in de huurovereenkomst, maar ook om erop te staan ​​dat de verschillende kostensoorten gedetailleerd worden opgesplitst.

Wat gebeurt er als de huurder verhuist?

Als de huurder tijdens de huurperiode slechts één plant op eigen kosten in de huurtuin heeft geplant, rijst de vraag in hoeverre de huurder deze planten mee mag nemen. Blijven de planten die de huurder heeft betaald aan hem toe of zijn ze eigendom van de verhuurder en mogen ze daarom in geen geval uit de tuin worden verwijderd? De wettelijke bepalingen hieromtrent zijn niet zo duidelijk als sommige huurders-verhuurders zouden wensen. Als er een huurtuin is, is het logisch om dit aspect nauwkeurig in het contract te regelen.

De huurovereenkomst kan bijvoorbeeld bepalen dat de planten niet mogen worden meegenomen, maar de verhuurder moet een vergoeding betalen aan de huurder. Dergelijke clausules zijn echter slechts in zeer weinig huurcontracten te vinden, zodat er in de praktijk vaak vermijdbare geschillen zijn. Over het algemeen kan worden gezegd dat de kans dat de huurder de planten mee kan nemen in de loop van de jaren afneemt. Hoe langer de planten samen met de vloer van de huurtuin zijn gegroeid, hoe moeilijker het is om het recht te krijgen om deze planten op te graven en mee te nemen. Er bestaat echter altijd het risico dat de planten tijdens de verplaatsing worden beschadigd en uiteindelijk sterven. Tuinmeubels blijven uiteraard eigendom van de huurder, tenzij deze door de verhuurder zijn aangeleverd, en moeten zelfs worden meegenomen wanneer u verhuist.

Video: Wie betaalt de kosten voor klein en groot onderhoud bij een huurhuis? (Oktober 2020).

Pin
Send
Share
Send